Higiena małego dziecka

W kwestii higieny małego dziecka nie należy przesadzać, bo przesadna czystość może obrócić się tak naprawdę przeciwko niemu samemu powodując większą podatność na alergie. W historii mamy okres, w którym odkryto istnienie zarazków i ich wpływu na zdrowie małych dzieci. W tamtych czasach matki skupiały się na zapobieganiu kontaktowania się dziecka z tymi zarazkami. Prasowano, wyparzano, dezynfekowano. Osiągano takie stany szaleństwa, że matki najczęściej nie miały już czasu ani sił na zwyczajne przebywanie z noworodkiem, bo bardziej liczyło się dbanie o jego czystość i spełnianie obowiązków opiekuna. Obecnie jednak wiadomo, że dziecko potrzebuje naturalnych warunków, kontaktu z naturalnymi bakteriami, aby nabyć odporność na całe życie. Bardziej liczy się wzajemne budowanie kontaktu między dzieckiem a rodzicem niż szaleńcze zaprogramowanie się na bycie służącą noworodka. Nie należy niczego się obawiać, bo dziecko rodzi się z naturalną odpornością na mikroflorę, która panuje w domu, o ile matka przebywała w tym samym środowisku będąc w ciąży.

Poronienie

Kobieta, której ciąża uległą poronieniu, musi zostać dokładnie oczyszczona ze wszelkich pozostałości po ciąży. Wszystko, co zostaje w niej po zarodku, który został częściowo naturalnie wydalony morze w przyszłości być źródłem zakażeń. Istnieje niestety bardzo wiele przypadków niecałkowitego osunięcia tkanek zarodka i następujących później po tym powikłań przy następnych ciążach. Zresztą, istnieją czasami zgony spowodowane niecałkowitym lub niedokładnym wyłyżeczkowaniem kobiety. Poronienie niemal zawsze jest wyczuwalne przez kobietę i zgłasza się ona natychmiast po tym do lekarza. Jeśli jednak czasami staje si tak, ze kobieta do końca nie wie, że jej dziecko umarło i znajduje się ono nadal w łonie, wtedy dochodzi raczej do tak zwanego obumierania zarodka, a nie do Poronienie. W medycynie jest to duża różnica, dla matki jednak różnicy praktycznie nie ma, bo w obu przypadkach chodzi o to, że dziecko nie żyje i to jest ten największy skutek. W przypadku większego płodu można jednak bardzo często poznać, że dziecko jest martwe, bo nie rusza się a brzuch nie rośnie.

Medyczne przyczyny poronień

Istnieje szereg medycznych czynników, które prowadzą wprost do poronienia. Po pierwsze, są to rozmaite wady genetyczne płodu. dzieje się tak wtedy najczęściej, kiedy jeden z rodziców przekazał dziecku niedostateczną ilość chromosomów potrzebnych do podtrzymywania normalnych funkcji życiowych przez zarodek. Czasami przyczyną jest anatomiczna budowa szyjki macicy – niektóre kobiety mają naturalnie zmieniony jej kształt, a jeszcze inne są w grupie ryzyka ze względu na to, że odbywały się u kobiety operacje związane z naruszaniem szyjki macicy. Niekiedy powstają spontaniczne mutacje DNA. Czasami też powstaję liczne zaburzenia łożyska i pępowiny. Inne czynniki doprowadzające do poronienia to konflikty serologiczne. Zdarzają się one w naturze dość często, jednakże bardzo rzadko dochodzi do niewykrywania takiego konfliktu. Kiedyś dzieci z takiego konfliktu umierały, dziś mogą swobodnie się rozwijać, wystarczy tylko podawać matce przez cały okres ciąży odpowiednie zastrzyki i lekarstwa.

Pieluszki tetrowe

Pieluszki tetrowe, mimo że odeszły już dawno do lamusa, wiele matek również w dzisiejszych czasach jednak używa tego rodzaju pieluszek. Pieluszki jednorazowe są znacznie bardziej wygodne dla dziecka i przede wszystkim dla matki, jednakże pieluszki tetrowe są tańsze i bardziej ekologiczne niż pieluszki, które trzeba wyrzucać za każdym razem, kiedy dziecko je zużyje, czyli kilka razy dziennie. Niektórzy twierdzą, e pieluszki jednorazowe potrafią przyczynić się do niepłodności u dzieci. Jest to związane z przekonaniem, że wysoka temperatura szkodzi jądrom. Naukowcy jednak nie potwierdzają tego jednoznacznie argumentami popartym żadnymi badaniami. Jeśli zużywamy tylko pieluszek tetrowych, powinnyśmy wiedzieć, że należny prać je w specjalnych płynach i proszkach do prania odzieży – kosmetykach, które zapobiegają powstawaniu alergii u dziecka. Skora dziecka jest niewiarygodnie delikatna i nie ma jeszcze nabytej odporności po porodzie, dlatego trzeba dbać o owo ryzyko wystąpienia alergii od detergentów u dzieci.

Przyczyny poronienia

Według statystyk aż co siódma ciąża, która została rozpoznana, ulega poronieniu. Jeszcze więcej jest ciąż, które zostały samoistnie zniszczone, ale nigdy o nich kobieta ani nikt z otoczenia nie wiedział .Czasami bowiem dochodzi do zaludnienia, ale tak naprawdę nie było szans na utrzymanie się dziecka w organizmie kobiety i ciąża samoistnie zostaje usuniętą. Nie da siwe wtedy mówić o etyce, bo jest to zwykła fizjologia i nie ma w tym winy kobiety. Ewentualnie jej organizm był zbyt słaby do utrzymania ciąży i wtedy co bardziej moralni księża mogą mówić,że gdyby kobieta bardziej o siebie dbała, to mogłaby nie stracić dziecka. Jednak nikt o zdrowych zmysłach nie powinien obwiniać nikogo o fizjologiczne wydalenie zarodka. Jeśli poronienie następuje nawet w późniejszych czasie, kiedy kobieta już przygotowuje się na odebranie dziecka, również przyczyną poronienia nie musi być wina kobiety. Czasami odpowiedzialne są za to rozmaite czynniki genetyczne, ale także styl życia i czynnościowe czynniki w obrębie układu rozrodczego.

Przyczyny ADHD

Główną przyczyną problemów dzieci z nadpobudliwością jest to, że niektóre części ich mózgu są niedojrzałe. Są to zwłaszcza te obszary, które odpowiedzialne są za procesy poznawcze, czyli głównie kora mózgowa. Dlatego dzieci z adhd w szkole mają problemy uczeniem się, zapamiętywaniem, ze skupianiem swojej uwagi. Często te problemy są dziedziczne. Mawia się, że ADHD spotyka od pięciu do dwudziestu procent wszystkich chłopców. U dziewczynek jest to problem zdecydowanie mniej widoczny, jednakże te same problemy u nich występują – wychowanie środowiskowe sprzyja jednakże u dziewczynek objawianiu się w innej formie tych problemów. dzieci z adhd w szkole dzielą się zasadniczo na dwie grupy: jedne mają problemy z zachowaniem, inne nie. Te, które mają problemy z zachowaniem są impulsywne, mają niską tolerancję na stany frustracji, nie chcą dążyć do kompromisu, są nad aktywne, mają zaburzenia uwagi, pamięci. Dzieci bez zaburzeń zachowania mają problemy z nauką, nie odstają od rówieśników, ale najczęściej nie robią żadnych postępów w nauce.

Wzrok dziecka

Śmierć zarodka

Jak stwierdza się śmierć zarodka ? Śmierć zarodka musi zostać stwierdzona przez dwóch niezależnych specjalistów. Jednymi z kluczowych czynników, które prowadzą do stwierdzenia, że dziecko nie żyje są badania hormonów ciążowych oraz badanie USG, które wykluczałoby bicie serca dziecka i istnienie jakiegokolwiek tętna. Jeśli stwierdza się, że dziecko umarło w macicy, trzeba jak najszybciej je usunąć. Bardzo niebezpieczne jest trwanie w stanie, w którym dziecko znajduje się wewnątrz kobiety, a ona o tym nie wie. Martwa tkanka znajdująca się w organizmie kobity może być przyczyną licznych chorób i zakażeń, a nawet może doprowadzić do śmierci kobiety. Wytwarzają się bowiem rozmaite bakterie gnilne w obrębie macicy i mogą one strawić całą kobietę. Zabieg usuwania dziecka i wszystkiego, co zostało po dziecku w organizmie kobiety jest wykonywany przy znieczuleniu ogólnym. Jeśli ciąża była duża, czyli jeśli dziecko już było bardzo dojrzałe, wykonuje się sztuczne wywoływanie porodu. Czasami możliwe jest także zwykłe cesarskie cięcie.